CSAK NŐKNEK!

❅❅❅ Kedves régi és új Vendégeink! Várunk szeretettel mindenkit a Mozgásstúdió óráira, órarend szerinti nyitvatartással! Mottónk: az intenzív mozgást soha nem késő elkezdeni, újrakezdeni, de a jó egészség és jó közérzet érdekében rendszeresen végezni ajánlott!  ❅❅❅

Kegel – Kriston összehasonlítás


A KEGEL-GYAKORLATOKRA épülő gátizomtorna módszer és a KRISTON INTIM TORNA főbb jellemzőinek szakmai összehasonlítása a nemzetközi – Evidence Based Medicine és Physical Therapy – szakirodalomra és klinikai gyakorlatra, különösen Kari Bo at al.: Physical Therapy for the Pelvic Floor – Bridging Science and Clinical Practice – c. szakmai kiadványra alapozva:

A módszerek egészségügyi, szakmai eredete, tartalma, eredményessége, alkalmazása, oktatása


1. Kegel-gyakorlatokon alapuló gátizomtorna módszer

Dr. Arnold Kegel szülész-nőgyógyász által, az 1950-es évektől (1948-ban először tudományosan publikált) alkalmazott „medencefenéki izom tréning” módszer, az inkontinencia gyógyítását szolgálta. Későbbiekben a szexuálterápia is átvette és alkalmazta a női orgazmus készség fejlesztésére és a férfi potenciális képességek zavarainak megoldására. Így két irányban fejlődött tovább.

Hazánkban – az egészségügyi szakirodalmakon kívül – először a Lapkiadó Vállalat „INTIM” c. tudományos, ismeretterjesztő lapja 1986. decemberi számában jelent meg „PC- az elfelejtett örömizom – A tahiti szüzek öröksége – „  címmel leírása a nagyközönség számára, melyet Esztergomi László szexuálpszichológus szerkesztett.

Az alap Kegel-gyakorlatok módszere 4 db, a záróizmok lassú, megtartott (állóképesség fejlesztés), valamint maximális erős (erőfejlesztő) és gyors (gyorsaságfejlesztő) összeszorításából, a medencefenéki izomzat megemeléséből (az ún. Kegel-lift gyakorlat) álló egyszerű gyakorlatsor, amely fokozatosan emelkedő ismétlésszámmal, a napi 150-200 szorítás fokozatos elérését határozzameg, 4 hónapon keresztül való gyakorolással az eredményesség eléréséhez. Nem a vizeletelzárás gyakorolása, amely próbaként való 2-3-szori ismétlése, csupán a záróizmok működőképességének ellenőrzésére és az izmok működésének megérzésére szolgál! A módszer eredményessége, a Kegel által megalkotott mérőeszköz, a”hüvelyi szorítóerő” mérésével is igazolt volt.

A  medencefenéki izomtorna olyan tréningmódszer , amelyet a Kegel-gyakorlatok alapján, egyes vonatkozásokban továbbfejlesztve, az Evidence Based Medicine (EBM), vagyis a Bizonyítékon Alapuló Orvoslás  I.A ajánlás – a legmagasabb szintű – kategóriába sorolnak a vizelet inkontinencia rehabilitációjában. Így alkalmazzák – a legmegbízhatóbb tudományos bizonyítékokon alapulóan –  a nemzetközi egészségügyi gyógyító-megelőző gyakorlatban világszerte – az USA-tól, Japánon, az európai országokon át Ausztráliáig, „pelvic floor muscle training” – PFMT megnevezéssel – valamint gáti reedükációnak, vagy kontinencia tréningnek is neveznek a francia, vagy a német változatban. Módszertanuk tudományos alapját mégis”egységesen” a funkcionális anatómia, orvosi kórélettan, neurológia, idegélettan képezik, azaz a záróizmok, gátizmok és medencefenéki izmok beidegzés szerinti működtetése, valamint a több évtizedes tapasztalatokkal bővülő nemzetközi szakirodalom, klinikai gyakorlat és fizioterápiás protokollok határozzák meg!

Az adatbázisok közül az EBM, Bizonyítékon Alapuló Orvoslás szempontjából kiemelten fontos a Cochrane Library. A Cochrane-együttműködés(CE) olyan, nem profitérdekelt nemzetközi szervezet, amelynek célja, hogy egészségügyi kérdésekben a legmegbízhatóbb információkat, randomizált (véletlen kiválasztáson alapuló) vizsgálati anyagokat, szisztematikus összefoglalókat gyűjtse, frissítse, naprakészen tartsa és terjessze.

Az intim izmok orvosi neurológiai törvényszerűségeinek, csak(!) a beidegzés szerinti mozgathatóságának rövid lényege, hogy a záróizmok – húgycső külső záró , hüvely körüli, végbélzáró – differenciáltan nem, csak egyszerre tudnak működni az emberi testben, így nőknél, férfiaknál, gyermekeknél egyformán! Ennek alapján a záróizmok önállóan, külön-külön nem mozdíthatók, valamint a gátizomzattal egyetemben oldalra kimozdításuk sem lehetséges! Ezért a gyakorlatsorok sem lehetnek túlvariáltak, mert objektív okok alapján nem kivitelezhetők! A legújabb nemzetközi klinikai módszertani tendencia is a medencefenéki izmokkal funkcionálisan együttműködő, a medencetájéki mélyizmokkal való, ún. „core” izmokkal funkcionálisan együttes erősítést célozza, és nem az izomműködtetés Kriston-féle erőltetett széttagolását. Így a Kegel-gyakorlatokra alapozott gátizomtorna módszer megérthető, pontosan megérezhető mindenki számára, könnyen elsajátítható, hatékony, egyszerű gyakorlatsorból áll, és teljes egyértelműségénél fogva nem indukál hibás gyakorlat végrehajtásokat, káros mozgáselemeket.

Nézze meg egy ausztrál egészségügyi portál (www.continence.org.au )kiváló animációs anatómia filmjét, hogyan is működik a medencefenéki izomzat nőknél, férfiaknál egyformán!

Hazánkban a szakképzett oktatókat gyógytornászok képviselik, és nem valamely alternatív, egészségügyi szakmai képzésben nem akkreditált módszer trénerei!

Az egyes egyéneknél elérhető eredményesség sok mindentől függ, de elsősorban a helyesen végzett, kontrollált izomműködtetéstől, a gyakorlatok megértésétől és az érintettek megfelelő gyakorolási készségétől!

Így általánosságban egyetlen egy módszer sem mondhatja el magáról, hogy 100%-os gyógyulási sikert tud elérni! További lényeges momentum, az egyén és intim izomzata erejének alapállapota, amihez az alapgyakorlatokat fejlődő tendenciával meghatározottan kell igazítani! Így a „személyre szabottság” csakis, vagy műszeres, objektív „hüvelyi szorítóerő” mérés alapján, vagy a szubjektíven tapasztalt, egyéni izomműködtetési „teherbírás”, az elfáradás figyelembe vétele alapján határozható meg!

Csak egy kérdőív alapján megítélt „személyre szabottság” megállapítása szakmailag komolytalan! Lényeges megtalálni az egyén számára legbiztosabb és legkifejezettebb izomműködtetési érzeteket adó 1-2 testhelyzetet is (oldalt, vagy háton fekvés, ülés). Ezért van szükség a gyakorló órákra, hogy ez, valamint a terhelés rugalmas, egyéni fejlődése kiderülhessen, és az egyéni felmerült problémák, a gyakorlatok „biztos jól végzése” is folyamatos szakmai figyelmet kapjanak! Ez a személyre szabottság! A lényeg, naponta elvégezni az adott egyszerű gyakorlatsort, akár részletekben is, fejlődő ismétlésszámmal, de elvégezni bárhol, mert a ceremónikus esti nekikészülődés sokszor nem tud létrejönni, elmarad ma is és holnap is, és így nem is érhető el a megfelelő erősödés! Ülő helyzetben is bátran lehet gyakorolni, amint azt a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazzák, főleg az egészséges, megelőzés céljából tornázóknak, kivéve a középsúlyos, II. fokú stressz inkontinenciától szenvedőket ! Semmilyen tudományos vizsgálat nem bizonyítja, hogy káros az ülő helyzet, mint terhelt testhelyzet! A fekvő helyzet azoknál ajánlott a gyakorolás kezdetén, akiknek nagyon gyenge a gátizomzata, és a gravitáció kikapcsolásával így könnyítettebbé válik a medencefenék megemelkedése és erősödése. A nemzetközi klinikai gyakorlat is az egyéni alapállapothoz alakított rugalmassággal dolgozik, melynek kialakításában nagy szerepe volt és van, a világszerte elismert Kari Bo norvég gyógytornász-testnevelő tanárnak, aki az 1970-es évek eleje óta végzi kutató és gyógyító munkáját, és ma már a fizioterápia professzora!

Számos klinikai vizsgálat bizonyítja a hüvelyi súlyok (lásd: www.ladypower.hu ), vagy a hüvelyi, ( férfiak számára anális) szondával ellátott, un. biofeedback  készülékek eredményességét, melyek vizuálisan, mértékskálán visszajelzik a helyes izomműködtetést, az aktuális erőállapotot, és így hatásosabb a medencefenéki izmok, gátizmok, záróizmok erősítése, annak  nyomon követése (www.intimegeszseg.hu)! A hüvelyi súlyok is az orvostudományi EBM I.A ajánlás kategóriába tartoznak a stressz inkontinencia rehabilitációja vonatkozásában.

Alkalmazásuk mindenképpen ajánlott azon esetekben, ha valaki nem érzi a medencefenéki izmai megfelelő mozdítását.. A súlyok „akaratlanul” is összehúzásra késztetik azokat, mert egyébként kicsúsznak a hüvelyből, és így tudatosulni tud az akaratlagos működtetés, és megérezhető egyúttal a záróizmok, gát- és medencefenéki izmok természetes, beidegzés szerinti „összműködése”! Semmilyen klinikai vizsgálati bizonyíték nincs azok hüvelyfal károsító hatásáról, vagy akár aranyér előidézéséről! Amennyiben az egyén helytelenül használja, nem megfelelő magasságban, nem a medencefenéki izmok nyílása fölé helyezi el a hüvelyben, akkor lehetnek gondok!

A Kegel-gyakorlatokra alapozott gátizom erősítő módszer – a hazai egészségügyi irányelvekben is megfogalmazottan  – akkreditált módszer, melynek részét képezik a kapcsolódó anatómiai, kórélettani, idegélettani, egészségügyi, egészségnevelési elméleti ismeretek és életvezetési tanácsadás is. Részét képezik továbbá a végzendő gyakorlatsor pontos kivitelezéséhez szükséges vizsgálat, önvizsgálat, az izomműködést tapintással és különböző testhelyzetekben is egyértelműen megéreztető gyakorlatok és próbák, valamint az erősítési terv, amely az alapgyakorlatokra épített rugalmasan, fokozatosan fejlődő tendenciájú tréning program. Elsajátítása történhet rövid, lényegre törő alaptanfolyam + gyakorló órák keretében, illetve ismeretterjesztő, oktató videofilmről, „Intim izmok tornája – Funkcionális gátizomtorna, medencefenéki izomtorna” c. www.intimizomtorna.hu

2. Kriston Intim Torna módszer szakmai eredete, bemutatása, tartalmának, felnőttképzésének szakmai értékelése

Eredetét tekintve medencefenéki izomerősítő tréning, amely szerzője által hirdetetten “1986-ban, természetesen felbukkant tudás”, szexgimnasztika néven! Valójában a módszer alapvetően a Kegel-gyakorlatok és kapcsolódó egészségügyi, egészségnevelési és szexuálterápiai ismeretek adaptálása, melyre Kriston első könyvében (Intim női torna/1991/) még hivatkozik is önmaga igazolására:

 „Az általam összeállított gyakorlatok több lényeges pontban is rokoníthatók Kegel professzor sikeres eljárásával. Így bizonyítottnak látjuk, hogy eredményeim nem esetlegesek. A párhuzam lényege nem a gyakorlatokban van, – mert azok eltérőek -, hanem abban, hogy mindkét eljárás ugyanazt az izomcsoportot célozza meg.”!

 Szerzője későbbi hirdetése szerint viszont “saját felfedezésű, egyedi” módszer, a laikusok számára érthetőbb, “intim torna” elnevezéssel, a szakirodalmak (hivatkozás nélküli) folyamatos adaptálásával, a téves saját elméletek (pl. a záróizmok elkülönített működtetése, oldalra kihúzása, masnikötés a gáton) folyamatos korrigálásával is fejlesztve! A köznyelvi megnevezés újdonsága okán, a tartalom is teljesen újnak való beállításával – számos publikációban, a második, átszerkesztett Kriston könyvben is – , már “saját felfedezésként” hirdetett módszer, 1986. évtől, a Kegel gyakorlatokat ismertető “INTIM” c. tudományos  ismeretterjesztő lap cikke megjelenésének évétől eredeztetve tevékenységét!

A Kriston módszer, egyre bővülő változtatásokkal, de lényegi tartalmát, gyakorlatanyagát tekintve, a már feltalált Kegel-gyakorlatok “medencealapi izomzat – pelvic floor muscle – erősítő tréning”-je, és eredményessége is alapvetően ennek köszönhető! Az elmúlt évek folyamán, a Kriston Intim Torna módszer testnevelő tanár szerzője testnevelés-, edzéselméleti kiegészítésekkel, egészségnevelési-szexuális-mentális ismeretek összegyűjtött és folyamatosan kiegészülő anyagaival bővült. Így napjainkra népszerű, már 12 órás egészségügyi személyiség fejlesztő tréninggé vált, melynek lényege továbbra is az intim torna gyakorlatok megtanítása az inkontinencia megelőzésére, gyógyítására, valamint a medencefenéki izmok megerősítéséhez kapcsolódó egyéb pozitív hatások (szexualitás, menzesz, stb..) érvényesítésére.

A medencefenéki izomzat megerősítését szolgáló, a „kegeleket” kiegészítő módszertana a testnevelés tudományokból átvett, a végtagok és törzs izomzata megerősítésének edzéselméleti ideológiája, – ahogyan azt egy testnevelő tanár tanulja – a mozgástanulás és -tanítás egyszerű lépéseiből a bonyolult felé haladva, melyek nem adaptálhatóak a medencefenéki izmok megerősítési módszertanára! Ugyanakkor nem hasonlíthatóak a mimikai izmok működéséhez sem – az arc és a száj körüli izmok, kétoldali, elszigetelt külön-külön működtetéséhez -, miután azok agykérgi irányítása, valamint perifériás (testtájéki) beidegzése egészen más rendszerű!!

Néhány szakorvos támogatásával – akik járatlanok a módszertanban – tudományosan teljes mértékben megalapozottnak tűnik a módszer, holott éppen a lényegét, az intim torna módszertanát, a Kegel gyakorlatokat kiegészítő gyakorlatanyagát illetően nem az, melyet a funkcionális anatómiai és neurofiziológiai, idegélettani tudományos tények, MRI, UH és EMG vizsgálatok is cáfolnak!

A medencefenéki izomzat – megfelelő agykérgi területek meghatározó beidegzése alapján – nem alkalmas a “megideologizált algoritmus fantázia, széttagolt irányításfejlesztési gyakorlatok” kivitelezésére, nincs „Evidence Based Medicine” azaz orvostudományi bizonyítéka! 

Ezért nem is található sehol a világon hasonló módszertan ott, ahol orvostudományi, fizioterápiás, egészségnevelési szempontból is jól kontrollált, átfogó, teljes körű szakmai ellenőrzés és gyakorlat működik, és a vonatkozó, felhasznált szakirodalom, szerzői jogi szempontból is kötelezően feltüntetendő, így nem átnevezhető, és saját felfedezésként nem publikálható! Hozzáértő egészségügyi hatósági szakmai szűrön kell átmennie egy humán egészségügyi módszernek az akkreditáláshoz és a felnőttképzési lehetőséghez a nemzetközi szigorúbb és egyértelmű jogszabályok alapján, a betegek, vagy prevenció céljából igénybe vevők, azaz a FOGYASZTÓK VÉDELMÉBEN egészségbiztosítási szempontból is!

A Kriston Intim Torna trénerképzés államilag nem elismert, nem OKJ-s, egészségügyi szakképző intézmény és szakhatóság által nem minősített, nem hitelesített és nem ellenőrzött módszer! Kriston Andrea már régóta nem tagja a Magyar Kontinencia Társaság Nőgyógyászat-Urológiai Szekciójának! Igen nagy a Kriston trénerek személyes felelőssége a fogyasztókat érintően, hiszen megfelelő módszertani, valamint urológiai, nőgyógyászati, proktológiai, szülészeti, onkológiai, neurológiai, andrológiai, szexológiai szakterületeket érintő tudással kell rendelkezzen a tanítottakat illetően! Különösen nagy a szakmai felelőssége az egészségügyi szakirányú végzettséggel is rendelkező Kriston trénereknek az Evidence Based Medicine and Physical Therapy, azaz a Bizonyítékon Alapuló Orvoslás és Fizioterápia követelményei szerint!

Egy egészségügyi vonatkozású és tartalmú módszer “minőségét” nem a “megnevezés” levédettsége, hanem a – teljes mértékben – tudományos tartalma határozza meg! A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, csupán a “Kriston Intim Torna”, mint “megnevezés” levédett, de nem a tartalom, miután az alapjában véve már egy ismert, régóta alkalmazott egészségügyi módszer. Ezért az átvett és bizonyított egészségügyi tudományos elméleti és gyakorlati tartalmakon kívül, a Kriston Intim Torna saját fejlesztésű algoritmus-módszertana, valamint egyéb “önkényes”, nem bizonyított, riogató egészségügyi megállapításai, tanításai, pl. tampon használat károsító hatása, vagy a hüvelyi súlyok, kockapesszárium károsító hatása, stb., az orvostudomány, főképp az orvosi funkcionális anatómia, neurológia, idegélettan és a fizioterápia tudománya felülvizsgálatára szorul!

Kriston által 2016-ban tett kísérlet az „intimtorna” szó kizárólag általa és a trénerei által való használatra, – azaz újra megpróbálta levédetni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában a megnevezést, amit 2004-ben a Magyar Gyógytornászok Társaságával folytatott perben a bíróság már elutasított – 2019. évben végleges visszautasítást kapott! A másodfokú bíróság jogerős, megfellebbezhetetlen döntése értelmében az „intimtorna/intim torna” megnevezés szabadon használható megnevezés mindenki számára, főként az ebben a témában tevékenykedők, valamint biofeedback és terápiás eszközöket forgalmazók számára!

Kriston Andrea a másodfokú bíróság jogerős döntése ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, mint legfőbb felülvizsgálati bírósághoz. A Kúria a jogerős végzést a Pp. 424. § (1) bekezdése alapján hatályában fenntartotta 2021. március 17. végzésében. A végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye! Az „intimtorna/intim torna” megnevezés szabadon használható megnevezés mindenki számára!